Endüstriyel Depo ve Raf Sistemlerinin Yapısal Hesap, Tasarım ve Projelendirilmesi

Endüstriyel depo ve raf sistemleri (EDRS) ince cidarlı çelik doğrusal elemanların birbirlerine nispeten zayıf birleşimler ile bağlanarak (konvansiyonel çelik yapılara göre) oluşturulan çerçeve sistem yapılardır. Bununla birlikte bağımsız bir EDRS tarafından taşınan toplam ürün yükü, tasarlanan EDRS’ye ait taşıyıcı sistem zati ağırlığın 9-10 katı mertebelerindedir. Örneğin 5 katlı ve 20 açıklıklı bir EDRS yapısında depolanması (taşınması) istenen toplam 240 tonluk paletli ürün zati ağırlığı yaklaşık 24 tonluk bir taşıyıcı sistem ile çözülebilmektedir. İçinde yaşadığımız / çalıştığımız betonarme binalarda tam tersine bir durum geçerlidir. Dolayısıyla EDRS yapıları bu özellikleri nedeniyle yapısal açıdan hassas yapılardır ve doğru mühendislik hizmeti almadan tasarlanan EDRS yapılarının çeşitli yük ve yük kombinasyonları altında hasar görmesi ve kısmi ya da tamamen göçmesi olasılığı yüksektir. Özellikle depremlerin çok büyük risk oluşturduğu ülkemiz koşullarında EDRS yapılarının mühendislik tasarımı mal ve can güvenliği açısından daha da önem kazanmaktadır. Yapı Tasarım Grubu olarak EDRS yapılarının hesap, tasarım ve projelendirilmesi konularında da hizmet vermekteyiz. Yapısal tasarımda başvurulan temel standartlar Avrupa kaynaklı ve ülkemizde de resmi geçerliliği bulunan TS EN15512, TS EN16681 (deprem) ile Kuzey Amerikan RMI 2012 ve FEMA460 standartlarıdır.