Tek Katlı Çelik Yapıların Hesap, Tasarım ve Projelendirilmesi

Tek katlı çelik yapılar kullanım alanı bakımından sektörel anlamda ticari, endüstriyel, spor ve rekreasyon, tarım gibi sektörlerde kullanılacak olan binalarda yaygın bir şekilde benimsenen ve uygulanan yapı sistemleridir. Bina sahibi ve mimarın birlikte kararı doğrultusunda farklı sektör ihtiyaçları için de tek katlı çelik yapı sistemleri tercih edilebilir. Binaların plan genişlik ve uzunluk ölçüleri genellikle bina yüksekliğine göre çok daha büyük olan tek katlı çelik yapılarda büyük açıklıkların oluşumuna izin verecek şekilde ara kolonsuz çözümler mümkündür. Mimari proje doğrultusunda ve geçilecek açıklığın derecesine göre farklı taşıyıcı sistem seçenekleri uygulanabilir. En klasik sistem açıklığın kafes sistemler geçildiği (düzlem ya da üç boyutlu uzay kafes) sistemlerdir. Uzay kafes sistemleri özellikle iki doğrultuda ara kolonsuz açıklık geçilmesini mümkün kılan seçeneklerdendir. Söz konusu sistemler düzlemsel, eğrisel, tek ya da çoklu katmanlı biçimde düzenlenebilirler. Bunun dışında ihtiyaç şekline göre doğrusal kirişli sistemler, kablo gergili sistemler ve kemer sistemler de tek katlı çelik yapılarda taşıyıcı sistem seçenekleri arasında yer almaktadır. Yapı Tasarım Grubu olarak mimari ihtiyaçların en etkili şekilde karşılanacağı güvenli ve maliyet-etkin taşıyıcı sistemleri tasarlamayı taahhüt ediyoruz.